TIN HỌC ĐỊA CHẤT THỦY VĂN ỨNG DỤNG (ĐOÀN VĂN CẢNH) - PHẦN 1

Grownd Water For Windows (GWW): khái niệm và cách thiết lập trường dữ liệu; khái niệm và thiết lập Forms; Ứng dụng Well Log để thiết kế cột địa tầng và cấu trúc lỗ khoan; ứng dụng Pumping test để xác định các thông số của tầng chứa nước; ứng dụng Step Drawdown Test để xác định hiệu xuất giếng khoan. Ứng dụng Chemistry để chỉnh lý và hệ thống hóa kết quả phân tích thành phần hóa học mẫu nước. Ứng dụng mô hình BẢNG TÍNH TOÁN trong địa chất thủy văn. Phần mềm MODFLOW, MODPATH và MT3D....

Từ khóa: giáo trình, kỹ thuật thủy văn, dự án thủy lợi, thiết kế bờ biển, đo đạc thủy văn, cơ học chất lỏng, khí tượng học

pdf 152 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:306 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận