Toán Ứng dụng - Chương 8: Dạng toàn phương

Trong trường đại học, đại số tuyến tính bắt đầu từ nghiên cứu các vector trong hệ tọa độ Đề-các 2 chiều hoặc 3 chiều. Các vectơ là các đoạn thẳng có hướng và độ lớn. Các kết quả trong không gian 2 hoặc 3 chiều có thể được mở rộng ra cho nhiều chiều hơn, gọi tổng quát là không gian vectơ.
Không gian vectơ là một khái niệm trừu tượng của đại số trừu tượng, được định nghĩa trên một trường toán học, phổ biến trong ứng dụng là trường số thực hoặc trường số phức.
Các biến đổi tuyến...

Từ khóa: Dạng toàn phương, Phương pháp tính toán số, Giáo trình toán cao cấp, giải tích ma trận, tính trị riêng của ma trận, vecto riêng của ma trận

pdf 35 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:132 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận