Vật lý đại cương - Cơ học và nhiệt học

Cơ học là ngành khoa học nghiên cứu chuyển động của vật chất trong không gian và tương tác giữa chúng. Thông thường khi nói đến cơ học người ta hiểu ngầm là cơ học cổ điển, dựa trên cơ sở của các định luật Newton. Cơ học cổ điển nghiên cứu chuyển động của các vật vi mô có vận tốc nhỏ hơn rất nhiều so với vận tốc của ánh sáng, được xây dựng bởi các nhà vật lý như Galileo Galilei, Isaac Newton và các nhà toán học sau này như William Rowan Hamilton, Joseph Louis Lagrange......

Từ khóa: vật lý đại cương, chuyên ngành vật lý, tài liệu vật lý, cơ học, nhiệt học, lý thuyết vật lý

pdf 515 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:177 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận