Vật lý hiện đại (modern physics) - Chương 2

Giả thiết của De Broglie về lưỡng tính
sóng - hạt của hạt vi mô.
Sóng vật chất?
Người ta có thể đặt ra câu hỏi: Liệu khi
ánh sáng hoạt động như một hạt, vậy các
hạt vật chất có thể hoạt động như là một
sóng không?
Câu trả lời là: Có
Lời giải nằm trong lĩnh vực nghiên cứu của cơ lượng tử, là
đối tượng và mục đích nghiên cứu của môn học này.

Từ khóa: thuyết điện tử, cấu tạo vật chất, cơ học lượng tử, vật lý lượng tử, điện tử trong vật rắn, nguyên tử

pdf 16 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:103 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận