Vật lý hiện đại (modern physics) - Chương 4

Tính dẫn điện.
•Phép đo điện cơ bản mà chúng ta có thể làm với
một mẫu là điện trở suất ρ của nó ở nhiệt độ phòng.
•Bằng cách đo ρ ở các nhiệt độ khác nhau, chúng ta
cũng nhận được giá trị của hệ số nhiệt điện trở α.
•Cuối cùng bằng cách thực hiện các phép đo hiệu
ứng Hall, chúng ta có thể tỡm được giá trị của n, là
số các hạt tải điện trong một đơn vị thể tích của vật
liệu đang xét....

Từ khóa: thuyết điện tử, cấu tạo vật chất, cơ học lượng tử, vật lý lượng tử, điện tử trong vật rắn, nguyên tử

pdf 20 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:119 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận