Bài giảng Địa chất học: Chương 2 - Nguyễn Thị Mây

Bài giảng Địa chất học: Chương 2 trình bày các kiến thức cơ bản về khoáng vật và đá như khái niệm, các dạng biến đổi, hình dạng, tính chất vật lí, màu sắc và các nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo bài giảng để hiểu rõ thêm về các nội dung trên.

Từ khóa: Bài giảng Địa chất học, Địa chất học Chương 2, Đặc điểm khoáng sản, Đặc điểm đá, Tính chất vật lí, Ứng dụng của đá

pdf 34 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:18/12/2014 | Lượt xem:158 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận