Cơ sở hóa học phân tích

Tài liệu tham khảo Giáo trình Cơ sở hóa học phân tích dành cho các bạn học chuyên ngành hóa học. Hóa học là khoa học nghiên cứu về chất, phương pháp biến đổi chất và ứng dụng của chất đó trong cuộc sống. Hóa học nói về các nguyên tố, hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng hóa học xảy ra giữa những thành phần đó.

Từ khóa: hóa học phân tích, phân tích phản ứng, phản ứng hóa học , giáo trình hóa học, công nghệ hóa học, chuyên ngành hóa học

pdf 127 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:130 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận