Cơ sở Hóa học phân tích

Hóa học phân tích là môn khoa học về các phương pháp xác định thành phần định tính và định lượng của các chất và hỗn hợp của chúng. Như vậy, hóa phân tích bao gồm các phương pháp hiện, nhận biết cũng như các phương pháp xác định hàm lượng của các chất...

Từ khóa: hóa học phân tích, phân tích phản ứng, phản ứng hóa học, giáo trình hóa học, công nghệ hóa học, chuyên ngành hóa học

pdf 382 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:128 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận