Ebook Nhiên liệu sạch & các quá trình xử lý trong hóa dầu: Phần 2 - PGS.TS. Đinh Thị Ngọ, TS. Nguyễn Khánh Diệu Hồng

Ebook Nhiên liệu sạch & các quá trình xử lý trong hóa dầu: Phần 2 gồm nội dung chương 5 đến chương 9 của tài liệu. Nội dung phần này trình bày về nhiên liệu sinh học xăng Etanol, nhiên liệu sinh khối Biomass, nhiên liệu Hydro, dung môi sinh học, xử lý làm sạch môi trường sản xuất và tồn chứa sản phẩm dầu mỏ.

Từ khóa: Công nghệ hóa dầu, Nhiên liệu sạch, Phụ gia dầu mỏ, Sản phẩm dầu mỏ, Nhiên liệu sinh học Biodiezel, nhiên liệu sinh học xăng Etanol

pdf 132 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:30/08/2014 | Lượt xem:242 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận