Giáo trình giải tích

Giải tích toán học có một địa vị quan trọng đặc biệt trong chương trình toán cao cấp của các khoa tự nhiên các trường đại học sư phạm, đại học tổng hợp và đại học kỹ thuật .. đó là một môn học khó. Người học luôn gặp những tình huống thay đổi, những giả thiết phức tạp, sự đan xen các cấu trúc toán học. Hơn nữa chương trình giải tích lại dài và nặng sinh viên thường phải làm việc với môn học này trong ba học kỳ. ...

Từ khóa: tài liệu học môn toán, sổ tay toán học, giáo trình giải tích , giáo trình toán học, tóan cao cấp, toán đạo hàm , toán vi phân

pdf 468 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:129 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận