Giáo trình Vật lý đất: Phần 1 - PGS.TS. Nguyên Thê Đặng (chủ biên)

Giáo trình Vật lý đất: Phần 1 được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về hạt cơ giới và thành phần cơ giới đất, tỷ diện của đất và kết cấu đất. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kỹ thuật và những ngành có liên quan.

Từ khóa: Vật lý đất, Giáo trình Vật lý đất, Cơ giới đất, Tỷ diện của đất, Kết cấu đất, Hạt cơ giới đất

pdf 43 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:27/01/2015 | Lượt xem:205 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận