Bài giảng: Công nghệ Hóa dầu

Sự phát triển của công nghiệp hoá dầu.
• Ngành công nghiệp hoá dầu bắt đầu từ năm 1920
• Sản xuất isopropyl ancol từ propylen (công ty dầu mỏ của Mỹ)
• Năm 1923 một nhà máy hoá dầu đầu tiên ra đời sản xuất các dẫn xuất của
etylen
• Những năm 1960 ngành công nghiệp này đã phát triển ở hầu khắp các nớc
phát triển.
Nguyên liệu cho công nghiệp hoá dầu
• Thành phần của dầu mỏ chủ yếu chứa họ của ba hydrocacbon là ankan,
xycloankan và aromatic.
• Trong công nghiệp dầu mỏ các ankan gồm ankan mạch thẳng và nhánh
đợc
gọi chung là...

Từ khóa: công nghệ háo dầu , chế biến polyme, công nghiệp dầu mỏ, lọc hóa dầu, ankan mạch thẳng , khai khác mỏ, nhà máy hoá dầu

pdf 236 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:163 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận