Dân số

Dân số: Tập hợp những người sinh sống trong cùng một quốc gia, khu vực, vùng địa lý kinh tế hoặc đơn vị hành chính
Bùng nổ dân số: Sự gia tăng dân số quá nhanh trong một thời gian ngắn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt đời sống xã hội

Từ khóa: phát triển dân số, chất lượng dân số, gia tăng dân số, dân số trẻ, kế hoạch hóa gia đình

ppt 34 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:309 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận