Giáo Trình Cơ Học - Tập 1

Cơ học lý thuyết là khoa học nghiên cứu các chuyển động cơ học của các vật thể trong không gian. Chuyển động cơ học được hiểu là sự đổi chỗ của các vật thể so với vật thể được chọn gọi là hệ quy chiếu. Tài liệu hay dành cho các bạn tham khảo. cơ học là một trong những môn học nền tảng được giảng dạy trong các trường đại học kuy4 thuật, nó không chỉ là cơ sở cho hành loạt...

Từ khóa: Giáo Trình Cơ Học, Tĩnh Học, Động học, Đỗ Sanh, tài liệu về cơ học, Giáo Trình Đại Học, cơ học lý thuyết

pdf 184 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:146 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 7

Đăng nhập để bình luận