GIÁO TRÌNH: CÔNG NGHỆ HÓA DẦU

Chương trình học về công nghệ lọc hóa dầu gồm những nội dung chính sau: công nghệ lọc và chế biến dầu thô, công nghệ chế biến dầu và hóa dầu. Nội dung của mô đun Công chế biến dầu bao gồm những lý thuyết cơ bản về phân loại dầu thô, phân tách dầu và các quá trình chế biến thứ cấp như cracking nhiệt, cracking xúc tác, reforming, các quá trình có sự tham gia của
hydro, làm sạch dầu và sản phẩm dầu...

Từ khóa: công nghệ hóa dầu, ngành hóa dầu, xơ sợi tổng hợp, sản phẩm hóa dầu, hóa hữu cơ, chế biến khí

pdf 303 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:242 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 10

Đăng nhập để bình luận