giáo trình: NGUỒN GỐC DẦU MỎ VÀ KHÍ

dầu mỏ và khí là những khoáng chất phong phú nhất trong tự nhiên,
chúng có mặt ở nhiều nơi trong lòng đất. Để giúp cho việc tìm kiếm các khu
vực chứa dầu khí, ta đi nghiên cứu nguồn gốc của dầu khí là rất quan trọng
Có rất nhiều ý kiến tranh luận về nguồn gốc của dầu khí, nhưng chủ yếu
là hai giả thuyết:
- Giả thuyết về nguồn gốc vô cơ
- Giả thuyết về nguồn gốc hữu cơ...
Đăng nhập để bình luận