GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH: CHUYÊN NGÀNH DẦU KHÍ

Phương pháp này áp dụng cho chưng cất khí quyển các sản phẩm dầu mỏ được sư dụng trong phòng thí nghiệm để định lư ợng đặc tính giới hạn sôi của các sản phẩm dầunhư : Xăng tự nhiên, phân đoạn cất nhẹ và trung bình, nhiên liệu động cơ đốt trong ôtô,nhiên liệu diesel có hàm lư ợng sulfur thấp, kerosene…Phương pháp chưng cất là cơ sở xác định khoảng sôi của sản phẩm dầu mỏ bằng chưng cất mẻ đơn giản.Tính chất bay hơicủa hydrocacbon có ý nghĩa quan trọng trong việc giư an toàn vàsư...

Từ khóa: sản phẩm dầu mỏ, nhiên liệu diesel, công nghệ hóa học, thuật ngữ chuyên ngành, giáo trình dầu khí, công nghệ lọc hóa dầu, thuật ngữ dầu khí

pdf 83 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:148 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận