Giáo trình : THỰC TẬP VẬN HÀNH TRÊN HỆ THỐNG MÔ PHỎNG

Công nghệ lọc hóa dầu gồm những nội dung chính sau: công nghệ lọc, công nghệ chế biến dầu và hóa dầu. Nội dung của mô đun Công nghệ chế biến dầu bao gồm những lý thuyết cơ bản về phân loại dầu thô, phân tách dầu và các quá trình chế biến thứ cấp như cracking nhiệt, cracking xúc tác, reforming, các quá trình có sự tham gia của hydro, làm sạch dầu và sản phẩm với mục đích nhận được các dạng nhiên liệu khác nhau và...
Đăng nhập để bình luận