Hóa học dầu mỏ và khí

Vị trí, ý nghĩa, vai trò mô đun: Là mô đun đầu tiên trước khi học viên học vào kiến thức chuyên ngành, là tiền đề cho học viên tiếp cận với lĩnh vực dầu khí sau này. Mục tiêu của mô đun: Mô đun nhằm trang bị cho học viên có đủ kiến thức cơ bản một cách khái quát nhất về chuyên ngành hóa dầu. Giúp cho học viên dễ dàng tiếp thu các kiến thức chuyên ngành.Biết được nguồn gốc của dầu mỏ và sự hình thành dầu mỏ . Biết được thành phần hóa...

Từ khóa: Cách chế biến dầu thô, dầu mỏ và khí, luận văn về dầu khí, nguồn gốc vô cơ, chất chứa oxy hóa, kim loại nặng

pdf 77 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:227 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận