GIÁO TRÌNH DẦU MỎ VÀ KHÍ


Dầu mỏ và khí là những nguồn hydrocacbon phong phú nhất có trong thiên nhiên. Dầu mỏ cũng như khí, ngày càng phát hiện được nhiều và hầu như ở đâu cũng thấy dầu mỏ và khí không nhiều thì ít. Qua phân tích thành phần hoá học của các loại dầu mỏ khác nhau người ta nhận thấy không có loại dầu mỏ nào trên thế giới lại có thành phần giống nhau hoàn toàn cả, mà chúng rất khác nhau và thay đổi theo trong phạm vi rất rộng. Sự khác nhau rất nhiều về thành phần dầu...

Từ khóa: Giáo trình, dầu mỏ, dầu khí, hydrocacbon, hóa học dầu mỏ, vật liệu hữu cơ, hợp chất hữu cơ, hợp chất vô cơ

pdf 103 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:172 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận