Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm

Nhiên liệu dùng cho động cơ xăng được gọi là xăng, đây là một hỗn hợp chứa nhiều các hợp chất khác nhau. Khi nghiên cứu về thành phần hoá học của dầu mỏ, phân đoạn dầu mỏ nói chung hay của xăng thương phẩm nói riêng người ta thường chia thành phần của nó thành hai nhóm chất chủ yếu đó là các hợp chất hydrocacbon và các hợp chất phi hydrocacbon. Nhiên liệu cho động cơ xăng là một sản phẩm quan trọng của nhà máy lọc dầu, nó đã trở thành một mặt hàng quen thuộc trong...

Từ khóa: sản phẩm dầu mỏ, dầu mỏ thương phẩm, nhiên liệu động cơ xăng, động cơ diesel, động phản lực, nhiên liệu đốt lò

pdf 145 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:133 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận