Thiết bị phản ứng trong công nghiệp hoá dầu.

Thiết bị phản ứng là hệ thống thiết bị thực hiện các phản ứng hóa học tạo ra sản phẩm của một quá trình sản xuất , do đó quyết định năng suất (do vận tộc phản ứng và hiệu quả ( độ chuyển hóa X và độ chọn lọc S ) của sản xuất.Hóa học phát triển từ giả kim thuật, đã được thực hành từ hàng ngàn năm trước ở Trung Hoa, Châu Âu và Ấn Độ.Khoa giả kim thuật nghiên cứu về vật chất, nhưng thế giới của những nhà giả kim thuật đều dựa trên kinh...

Từ khóa: giàn khoan dầu khí, công nghệ hóa dầu, Thiết bị phản ứng , công nghiệp hoá dầu, phản ứng hóa học, hệ thống thiết bị, quá trình sản xuất

ppt 256 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:130 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận