Vật lý nguyên tử hạt nhân

Vật lý nguyên tử và hạt nhân là học phần nằm trong chương trình đào tạo cho sinh viên ngành vật lý của các trường Đại học Sư phạm. Học phần này gắn liền với những thành tựu rực rỡ và ứng dụïng to lớn của ngành Vật lý nguyên tử và Hạt nhân đối với cuộc sống của con người, đối với các lĩnh vực kinh tế và khoa học, kỹ thuật hiện đại khác. Giáo trình này gồm hai phần: Vật lý nguyên tử và Vật lý hạt nhân. Phần Vật lý nguyên tử cung cấp cho...

Từ khóa: nguyên tử bức xạ, vật lý nguyên tử, lý thuyết lượng tử, liên kết nguyên tử, nguyên tử Hydrô, mẫu nguyên tử tomxon

pdf 125 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:98 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận