Sử dụng năng lượng

Giá xăng dầu không ổn định. Nguồn nhiên liệu hóa thạch đang dần bị cạn kiệt. Chất lượng không khí đang bị ô nhiễm đến mức phải báo động, trong đó sự ô nhiễm không khí do khí thải phát ra từ quá trình cháy nhiên liệu hóa thạch là chủ yếu.

Từ khóa: Sử dụng năng lượng, nhiên liệu sinh học, năng lượng dầu khí, bài giảng dầu khí, hóa học dầu khí, kỹ thuật hóa dầu, tài liệu dầu khí

pdf 17 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:15/11/2013 | Lượt xem:105 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận