Tuyển tập câu hỏi định tính vật lý

Vật lý là môn học lý thú. Các hiện tượng vật lý xuất hiện và ứng dụng trong mọi mặt đời sống, sản xuất. Để việc học vật lý đạt kết quả tốt, bên cạnh việc giải các bài tập tính toán thì việc vận dụng kiên thức để giải thích các hiện tượng thực tế đóng vau trò quan trọng để nâng cao chất lượng, tạo hứng thú cho học sinh trong học tập

Từ khóa: vật lí hạt nhân, tài liệu ôn thi vật lý, kiến thức vật lý căn bản, công thức vật lí , bài tập vật lí nâng cao, vật lý định tính,

pdf 105 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:220 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận