Tuyển tập câu hỏi định tính Vật lý

Tuyển tập nhiều câu hỏi định tính Vật lý. Vật lý học một cách tổng quát nhất đó là khoa học nghiên cứu về "vật chất" và "sự tương tác". Cụ thể thì Vật lý khoa học nghiên cứu về các quy luật vận động của tự nhiên, từ thang vi mô (các hạt cấu tạo nên vật chất) cho đến thang vĩ mô (các hành tinh, thiên hà và vũ trụ).

Từ khóa: tài liệu ôn thi vật lý, câu hỏi định tính, vật lý tổng quát, khoa học tự nhiên, lực hấp dẫn, định luật vật lý, sự tương tác

pdf 56 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:124 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận