TUYỂN TẬP CÂU HỎI ĐỊNH TÍNH VẬT LÝ

Vật lý học là một môn học lý thú. Các hiện tượng vật lý xuất hiện và ứng dụng trong mọi mặt của đời sống, sản xuất. Để việc học vật lý đạt kết quả tốt, bên cạnh việc giải các bài tập tính toán thì việc vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng thực tế đóng vai trò quan trọng để nâng cao chất lượng, tạo hứng thú cho học sinh trong học tập.

Từ khóa: giáo án vật lí cơ bản, công thức vật lí , các dạng bài tập vật lí , bài tập vật lí nâng cao, định tính vật lý, vật lý hạt nhân

pdf 106 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:218 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận