Các câu hỏi Vật lý

Vật lý là môn học có nhiều ứng dụng trong thực tế cũng là những kiến thức cơ sở để học những môn tiếp theo như Cơ lí thuyết, Vật liệu . . . Bằng thực tiễn và kinh nghiệm giảng dạy, chúng tôi đã xây dựng được “Ngân hàng câu hỏi Vật lí 2” nhằm phục vụ cho quá trình dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

Từ khóa: bài tập vật lý, bài giảng vật lý, giáo trình vật lý. tài liệu vật lý, khoa học tự nhiên, vật lý, câu hỏi vật lý, trắc nghiệm vật lý

pdf 105 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:185 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận