Tổng hợp về hóa dầu

Tổng hợp hóa dầu nhằm giới thiệu những kiến thức cơ bản về hóa học,
nhiệt động học, cơ chế phản ứng, xúc tác và sơ đồ công nghệ các quá trình
thuộc lĩnh vực chế biến dầu mỏ và tổng hợp hóa dầu. Ngƣời lao động nào,
làm việc liên quan đến lĩnh vực tổng hợp hóa dầu, tổng hợp hữu cơ cơ bản
cần đƣợc trang bị khối kiến thức này.

Từ khóa: tiêu chuẩn khảo sát địa chất, công nghệ bôi trơn, kỹ thuật- công nghệ, hóa học- dầu khí, tự động hóa, thiết bị hóa dầu,

pdf 206 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:187 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận