Công nghệ tổng hợp hữu cơ – hóa dầu

Tài liệu " Công nghệ tổng hợp hữu cơ – hóa dầu" với 10 chương và gần 300 trang của tác giả Phạm Thanh Huyền và Nguyễn Hồng Liên trình bày tương đối đầy đủ về hóa học và công nghệ của môn này với thời lượng 60 tiết. Đây là tài liệu có giá trị cho sinh viên ngành hóa dầu hoc tập và là cơ sở để các tác giả hoàn chỉnh, bổ sung thành sách giáo khoa tốt cho việc đào tạo kỹ sư ngành hóa dầu mà đất nước cần trong tương lai gần...

Từ khóa: Tài liệu hóa dầu, kỹ thuật hóa dầu, cẩm nang hóa dầu, phương pháp hóa dầu, công nghệ hóa dầu

pdf 296 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:349 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 6

Đăng nhập để bình luận