TOÁN RỜI RẠC

1.1 Định nghĩa 1.1:
Quan hệ R (2 ngôi) giữa 2 tập hợp A và B là một tập con của AB. Một quan hệ giữa A và A gọi là một quan hệ trên A
Nếu (a,b)R, ta viết aRb.
Ví dụ 1.1:
A=Tập các quận-huyện.
B=Tập các tỉnh-TP
Quan hệ R “Quận/Huyện thuộc tỉnh” giữa 2 tập A và B là tập của AB:

Từ khóa: tài liệu học đại học, toán rời rạc, tài liệu toán rời rạc, toán cao cấp, bài tập toán rời rạc, học toán rời rạc, quan hệ

ppt 56 trang | Chia sẻ: tailieu_pvu | Ngày:11/10/2013 | Lượt xem:93 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận